Naše finančné družstvo

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

 
Dokumenty Vnútorné predpisy:
acrobat - gifStanovy NFD
 
Výročné správy:

Ochrana osobných údajov

Prezentačné materiály a pomôcky:
 
Aplikácia NFD pre iOS (Apple) je schválená a uverejnená v App Store:
https://itunes.apple.com/hk/app/club-nfd/id739843847?mt=8
 
App NFD pre smartfóny a androidy je publikovaná v Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awaboom.ursus.nfd
Applikácie s Družstevnými novinami a Prezentáciami NFD pre smartfóny a tablety s androidom:
App NFD Družstevné noviny:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awaboom.ursus.nfd.noviny

App NFD Prezentácie:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awaboom.ursus.nfd.prezentacie
 

 

 

Dokumenty určené členom CLUBu NFD nájdete v členskej zóne. 

V prípade, že nemáte nainštalovaný prehliadač pdf súborov ADOBE READER, môžte si ho stiahnuť na adrese: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html a nainštalovať.