Naše finančné družstvo

Kontakt

Naše Finančné Družstvo

17. novembra 4
064 01  Stará Ľubovňa
Slovenská republika
IČO: 364 77 494, IČ DPH: SK2021625100
Tel.:+421(52) 4284351
mobil: +421 910 793 799
email: info@nfd.sk 
Družstvo podniká na základe Živnostenského oprávnenia ako aj udelenia povolenia na činnosť od NBS ako Samostatný finančný agent pod reg.číslom: 150449 Číslo rozhodnutia: ODT-9777-2/2011.  Zapísané v obch.registri Okresného súdu Prešov pod číslom 10103/P


Dôležité telefónne čísla:


Helpdesk - SR, CR, EN  
Tel.: +421 948 239 990
E-mail: helpdesk@nfd.sk
 - všeobecné informácie, navigácia na stránkach
 - technická podpora - registrácie, zmena členstva, atď.
 - reklamácie ...

Helpdesk - PL
E-mail: helpdesk@clubnfd.pl
- všeobecné informácie, navigácia na stránkach
 - technická podpora - registrácie, zmena členstva, atď.
 - reklamácie ...

Customer care
Tel.: +421 911 052 118
E-mail: cc@nfd.sk
- creditpay

NFD PV
Tel.: +421 911 179 411
E-mail: club@nfd.sk
 -  informácie k zmluvám a splátkam NFD PV

DAE a rezervácie dovoleniek
E-mail: dovolenka@nfd.sk
- zámenna dovoleniek cez DAE
- rezervácie dovoleniek

Ekonomický úsek
Tel.: +421 911 389 343
E-mail: office@nfd.sk
- účtovníctvo (vystavovanie faktúr)